Ajuntament d'Artana

Dimecres, Setembre 27, 2017 - 12:45
EDICTO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

En l'apartat d'aquesta web: Ajuntament/ Edictes, poden consultar l'Edicte del Pla General d'Ordenació Urbana. Per a la consulta dels documents que integren la documentació a consulta, ha d'accedir des d'aquesta mateixa pàgina, clicant en Administració Electrònica. Després clicar en "Transparència", i en el punt 7. URBANISME, apartat 7.1.- Planejament urbanístic, estan tots els documents.

Portal desenrotllat amb Drupal