Ajuntament d'Artana

Dilluns, Maig 29, 2017 - 12:00
BASES SOCORRISTES AQUÀTICS PISCINA MUNICIPAL D'ARTANA 2017

Ja poden consultar les bases que regularan el procediment per a la configuració d'una borsa de treball per a la selecció de socorristes aquàtics per a la piscina municipal per a la campanya estival 2017.El termini de presentació d'instàncies serà de 8 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació en el tauler d'anuncis municipal i en la pàgina web de l'ajuntament.

Portal desenrotllat amb Drupal