Ajuntament d'Artana

Telèfons d'interés

Ajuntament
964611011

Biblioteca Municipal
964611306

Jutjat de Pau
964611401

Guárdia Civil
964611009

Centre de Salut
964611115

Farmàcia
964611031

Col·legi Públic
964611205

Bombers
964356770

PROP
012

Urgències
112

 

Portal desenrotllat amb Drupal